TY DECYDUJESZ
JAK
REAGUJESZ
szpital_logo_clear

Program realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego

TY DECYDUJESZ
JAK
REAGUJESZ

Program realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego

TY DECYDUJESZ
JAK
REAGUJESZ

Program realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego

O Projekcie

Program jest realizowany na zlecenie Województwa Małopolskiego w wyniku ogłoszonego konkursu zgodnie z Uchwałą nr 1680/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Ty decydujesz jak reagujesz” –  wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w latach 2022-2023. Program jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 360.000 zł.

Cele Projektu

Zwiększenie poziomu odczuwanego bezpieczeństwa u minimum 10% uczniów szkół objętych programem po jego zakończeniu

Zwiększenie poziomu odczuwanego bezpieczeństwa u minimum 10% nauczycieli szkół objętych programem po jego zakończeniu

Zmniejszenie nasilenia problemów psychicznych u min. 10% dzieci i młodzieży uczestniczących w programie po jego zakończeniu

Planowane działania

0
na realizację projektu
0
Zaangażowanych szkół
0
Publikacje edukacyjne
0
Filmy edukacyjne

W ramach Programu prowadzone będą szkolenia i warsztaty dla uczniów. Szkolenia prowadzone będą przez specjalistów spełniających następujące kryteria: terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży lub pedagog lub psychoterapeuta lub psycholog z przygotowaniem pedagogicznym lub lekarz mający doświadczenie w oddziaływaniach profilaktycznych, socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą.

Warsztaty dla uczniów – zajęcia dla uczniów nakierowane na rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, wzmacnianie zachowań prospołecznych i kompetencji pozytywnych liderów. Treść i forma zajęć zostaną dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Przeprowadzone zostaną osobne warsztaty dla uczniów klas 1-3, 4-6 oraz 7-8.

W ramach Programu prowadzone będą szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz spotkania informacyjno-edukacyjne dla Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Szkolenie dla Rady Pedagogicznej – przeprowadzane na etapie początkowym realizacji projektu w danej szkole. Przedstawienie założeń i planowanych metod interwencji oraz zapozna członków Rady z metodologią wyboru uczniów biorących udział w warsztatach. Celem szkolenia będzie także wybór opiekuna programu spośród nauczycieli danej szkoły.

Założeniem jest praca z uczniami i sytuacjami problemowymi na tle grupy. Ich głównym celem jest przeciwdziałanie zaburzeniom zachowania I emocji oraz propagowanie postaw sprzyjających efektywnemu radzeniu sobie ze stresem. Poruszone zostaną tematy dotyczące samooceny, świadomości emocjonalnej, wrażliwości społecznej, samokontroli, identyfikowania i rozwiązywania problemów. W obu grupach wiekowych warsztaty rozpoczną się zajęciami sprzyjającymi integracji grupy i budowaniu atmosfery współpracy i zaufania.

Partnerzy Projektu "Ty decydujesz jak Reagujesz"

Szkoła Podstawowa
nr 29 w Krakowie

al. Dembowskiego 12,
30-540 Kraków

Szkoła im. św. Jana Kantego w Łapanowie

Łapanów 195,
32-740 Łapanów

Szkoła Podstawowa
nr 33 w Krakowie

ul. Konarskiego 2,
30-049 Kraków

Szkoła Podstawowa nr 36 im. H.Sienkiewicza w Krakowie

ul. Mazowiecka ,
30-019 Kraków

Szkoła Podstawowa nr 124
im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Ferdynanda Weigla 2,
30-898 Kraków

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Węgrzcach Wielkich

Węgrzce Wielkie 190,
32-002 Węgrzce Wielkie

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

ul. Stanisława Pardyaka 26,
32-400 Myślenice

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach

ul. Parkowa 4
32-410 Dobczyce

Materiały do pobrania

Dla rodziców

Dla nauczycieli

Zobacz również:

Filmy edukacyjne

Najnowsze informacje

Materiały do pobrania

Dla rodziców

Dla nauczycieli

Program realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego

Program realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego