Pierwsze szkolenia ruszyły

Ruszyły pierwsze szkolenia​ W październiku przeprowadzone zostały pierwsze szkolenia w ramach Programu W październiku spotkaliśmy się z Radami Pedagogicznymi w szkołach objętych Programem. Przedstawiliśmy założenia naszych działań i planowanych metod interwencji oraz zapozna członków Rady z metodologią wyboru uczniów biorących udział w warsztatach. Celem szkolenia będzie także wybór opiekuna programu spośród nauczycieli danej szkoły.

Odporność psychiczna dzieci i młodzieży

Odporność psychiczna dzieci i młodzieży Jednym z podstawowych elementów będących swoistą ochroną w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych jest odporność psychiczna. Termin ten, będący psychologicznym odpowiednikiem odporności somatycznej, pojawił się w odpowiedzi na obserwację osób, które szybko powracały do równowagi psychicznej po sytuacjach trudnych czy traumatycznych. Tym samym odporność odzwierciedla proces i zasoby do radzenia … Czytaj więcej.

Rekrutacja do Programu

Rekrutacja do programu W ramach przeprowadzonej rekrutacji wybrano szkoły, w których realizowany będzie Program. Są to: Szkoła Podstawowa nr 31 w Krakowie im. doktora Henryka Jordana Szkoła Podstawowa nr 34 w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Szkoła Podstawowa w Krakowie nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej Szkoła Podstawowa nr 2 w Niepołomicach im. … Czytaj więcej.

Rozpoczynamy !

Rozpoczynamy ! W dniu 2 września 2021r. Szpital Kliniczny im. dr. J.Babińskiego podpisał z Województwem Małopolskim umowę na na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Ty decydujesz jak reagujesz” – Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w latach 2021-2022. Program jest finansowany z … Czytaj więcej.