Rekrutacja do programu

 

W ramach przeprowadzonej rekrutacji wybrano szkoły, w których realizowany będzie Program. Są to: