Koordynator merytoryczny

Agnieszka Fusińska-Korpik

e-mail: a.fusinska@gmail.com

tel.: +48 602-331-874

Koordynator ds. ewaluacji i monitoringu

Katarzyna Wojtowicz

e-mail: katarzyna.wojtowicz@babinski.pl

tel.: +48 609-733-800

Kierownik Projektu

Sebastian Nowak

e-mail: sebastian.nowak@babinski.pl

tel.: +48 784-302-733

Adres placówki

dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków,

tel.: 12 65-24-347,

mail: biuro@babinski.pl;

www.babinski.pl

Program realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego

Program realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego