TY DECYDUJESZ
JAK
REAGUJESZ

Program realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego

TY DECYDUJESZ
JAK
REAGUJESZ

Program realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego

TY DECYDUJESZ
JAK
REAGUJESZ

Program realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego

Przejdź do artykułu

Agenda konferencji

Formularz rejestracyjny

Szczegółowe informacje konferencji

Formularz rejestracyjny

Szczegółowe informacje konferencji

Formularz rejestracyjny

O Projekcie

Program jest realizowany na zlecenie Województwa Małopolskiego w wyniku ogłoszonego konkursu zgodnie z Uchwałą nr 1128/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Ty decydujesz jak reagujesz” –  wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w latach 2023-2024. Program jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 916.000 zł.

Cele Projektu

Zwiększenie poziomu odczuwanego bezpieczeństwa u minimum 10% uczniów szkół objętych programem po jego zakończeniu

Zwiększenie poziomu odczuwanego bezpieczeństwa u minimum 10% nauczycieli szkół objętych programem po jego zakończeniu

Zmniejszenie nasilenia problemów psychicznych u min. 10% dzieci i młodzieży uczestniczących w programie po jego zakończeniu

Planowane działania

na realizację projektu
0
Zaangażowanych szkół
0
Publikacje edukacyjne
0
Webinaria
0

W ramach Programu prowadzone będą szkolenia i warsztaty dla uczniów. Szkolenia prowadzone będą przez specjalistów spełniających następujące kryteria: terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży lub pedagog lub psychoterapeuta lub psycholog z przygotowaniem pedagogicznym lub lekarz mający doświadczenie w oddziaływaniach profilaktycznych, socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą.

Warsztaty dla uczniów – zajęcia dla uczniów nakierowane na rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, wzmacnianie zachowań prospołecznych i kompetencji pozytywnych liderów. Treść i forma zajęć zostaną dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Przeprowadzone zostaną osobne warsztaty dla uczniów klas 1-3, 4-6 oraz 7-8.

W ramach Programu prowadzone będą szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz spotkania informacyjno-edukacyjne dla Rady Pedagogicznej i rodziców. Szkolenie dla Rady Pedagogicznej – przeprowadzane na etapie początkowym realizacji projektu w danej szkole. Przedstawienie założeń i planowanych metod interwencji oraz zapozna członków Rady z metodologią wyboru uczniów biorących udział w warsztatach. Celem szkolenia będzie także wybór opiekuna programu spośród nauczycieli danej szkoły. Szkolenia dla rodziców – mają na celu przekazanie wiedzy o problematyce Programu oraz wskazanie możliwości poszukiwania wsparcia. Jednocześnie trenerzy omówią rezultaty i wnioski płynące z realizacji warsztatów z uczniami, najczęściej dostrzegane problemy i wątpliwości oraz wskażą sposoby ich rozwiązywania.

Założeniem jest praca z uczniami i sytuacjami problemowymi na tle grupy. Ich głównym celem jest przeciwdziałanie zaburzeniom zachowania I emocji oraz propagowanie postaw sprzyjających efektywnemu radzeniu sobie ze stresem. Poruszone zostaną tematy dotyczące samooceny, świadomości emocjonalnej, wrażliwości społecznej, samokontroli, identyfikowania i rozwiązywania problemów. W obu grupach wiekowych warsztaty rozpoczną się zajęciami sprzyjającymi integracji grupy i budowaniu atmosfery współpracy i zaufania.

Szkoły biorące udział w Programie

Szkoła Podstawowa nr 29 w Krakowie

al. Dembowskiego 12, 30-540 Kraków

Szkoła im. św. Jana Kantego w Łapanowie

Łapanów 195, 32-740 Łapanów

Szkoła Podstawowa nr 33 w Krakowie

ul. Konarskiego 2, 30-049 Kraków

Szkoła Podstawowa nr 36 im. H.Sienkiewicza w Krakowie

ul. Mazowiecka, 30-019 Kraków

Szkoła Podstawowa nr 124 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Ferdynanda Weigla 2, 30-898 Kraków

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich

Węgrzce Wielkie 190, 32-002 Węgrzce Wielkie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach

ul. Stanisława Pardyaka 26, 32-400 Myślenice

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach

ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia oraz gratulujemy wybranym.

Rekrutacja od 12.09.2023 r.

Materiały do pobrania

Dla rodziców

Dla nauczycieli

Materiały do pobrania

Dla rodziców

Dla nauczycieli

Multimedia

Obejrzyj i zapoznaj się ze wszystkimi webinariami oraz materiałami edukacyjnymi w projekcie

Najnowsze informacje

Program realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego

Program realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego