„Ty decydujesz jak reagujesz” – nowa edycja


Na podstawie zawartej umowy z Województwem Małopolskim, Szpital Babińskiego przystępuje do realizacji Programu „Ty decydujesz, jak reagujesz” w 8 szkołach podstawowych z terenu Województwa Małopolskiego, które zostaną wybrane w trakcie rekrutacji.

W ramach Programu prowadzone będą szkolenia i warsztaty dla uczniów, nauczycieli oraz spotkania informacyjno-edukacyjne dla Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. W każdej ze szkół w wybranych trzech klasach realizowany będzie cykl warsztatów dla uczniów i ich nauczycieli w trzech grupach (klasy 1-3, 4-6 i 7-8). Warsztaty maja na celu wsparcie i pomoc poprzez działania profilaktyczne i terapeutyczne, a także promowanie zdrowia psychicznego i sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach w młodzieżowej grupie rówieśniczej i rodzinnej, w tym nabywania umiejętności przeciwstawiania się negatywnym wpływom i unikania potencjalnych zagrożeń. 

W roku szkolnym 2021/2022 zadanie pn.: „Ty decydujesz jak reagujesz” – Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży było pilotażowo realizowane przez Szpital.
W zadaniu wzięło udział sześć szkół podstawowych z terenu Krakowa, Niepołomic, Skawiny i Krzęcina (gmina Skawina). Interwencjami zostało objętych 291 uczniów, 141 nauczycieli i 194 rodziców/opiekunów oraz przeprowadzono 115 warsztatów dla uczniów, 56 warsztatów dla nauczycieli i 24 spotkania dla rodziców uczniów.

 

 

 

Koordynatorem merytorycznym Programu jest Pani dr Agnieszka Fusińska-Korpik – Kierownik Ośrodka Badań i Rozwoju mail: agnieszka.fusinska@babinski.pl

W sprawie rekrutacji osobą do kontaktu jest Pani Katarzyna Wojtowicz:
mail: katarzyna.wojtowicz@babinski.pl

Kierownikiem Programu jest Pan Sebastian Nowak – specjalista w Zespole ds. Projektów
mail: sebastian.nowak@babinski.pl