Trwa realizacja programu "Ty decydujesz, jak reagujesz"

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babikiego realizuje program „Ty decydujesz, jak reagujesz – wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży”.

W obecnej II edycji, w roku szkolnym 2022/2023, działania prowadzone są w szkołach podstawowych z Krakowa, Myślenic, Dobczyc, Łapanowa oraz w Węgrzcach Wielkich. Nabór szkół został zakończony, ale działania edukacyjne i efekty projektu kierujemy do wszystkich osób, zainteresowanych tą tematyką.  

Pierwsze warsztaty w szkołach za nami

W ramach programu zaplanowane są szkolenia i warsztaty dla uczniów, nauczycieli oraz spotkania informacyjno-edukacyjne dla Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. W każdej ze szkół w wybranych trzech klasach realizowany jest od początku listopada cykl warsztatów dla uczniów i ich nauczycieli w trzech grupach (klasy 1-3, 4-6 i 7-8).

Warsztaty mają na celu wsparcie i pomoc poprzez działania profilaktyczne i terapeutyczne, a także promowanie zdrowia psychicznego i sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach w młodzieżowej grupie rówieśniczej i rodzinnej, w tym nabywania umiejętności przeciwstawiania się negatywnym wpływom i unikania potencjalnych zagrożeń. 

Rusza kampania informacyjno-edukacyjna

Z problematyką programu chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, dlatego zaplanowana jest kampania informacyjno-edukacyjna zarówno na terenie szkół, w których realizowany jest program, ale również w mediach społecznościowych i lokalnych mediach.

Jednym z elementów działań edukacyjno-informacyjnych będą ogólnodostępne spotkania online w formie webinariów, będące okazją do podjęcia dyskusji i refleksji nad zagadnieniami dotyczącymi problematyki poruszanej w trakcie realizacji projektu. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z omawianymi zagadnieniami prezentowanymi z perspektywy specjalistów (psychologów/pedagogów/socjologów), którzy będą dzielić się wiedzą teoretyczną i swoim doświadczeniem zawodowym z uczestnikami poszczególnych grup docelowych.

Podsumowanie I edycji Programu

Program jest kontynuacją przeprowadzonego w roku szkolnym 2021/2022 zadania, także ze środków Województwa Małopolskiego, pn.: „Ty decydujesz jak reagujesz” – Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieżyktóry było pilotażowo realizowane przez szpital.

W zadaniu wzięło udział sześć szkół podstawowych z terenu Krakowa, Niepołomic, Skawiny i Krzęcina (gmina Skawina). Interwencjami zostało objętych 291 uczniów, 141 nauczycieli i 194 rodziców/opiekunów oraz przeprowadzono 115 warsztatów dla uczniów, 56 warsztatów dla nauczycieli i 24 spotkania dla rodziców uczniów.

Program realizowany jest ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.

Więcej na: www.tydecydujesz.babinski.pl oraz www.profilaktykawmalopolsce.pl