Zakończyła się pierwsza, pilotażowa edycja Programu "Ty decydujesz jak reagujesz"


Zakończyła się pierwsza, pilotażowa edycja Programu „Ty decydujesz jak reagujesz” – Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w latach 2021-2022


Programem zostało objętych 6 szkół z obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego:

 • Szkoła Podstawowa nr 31 w Krakowie im. doktora Henryka Jordana
 • Szkoła Podstawowa nr 34 w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
 • Szkoła Podstawowa w Krakowie nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Niepołomicach im. Króla Kazimierza Wielkiego
 • Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie im. Kazimierza Wielkiego

W ramach Programu przeprowadzono wszystkie warsztaty dla następujących grup:

 • Uczniowie
 • Nauczyciele
 • Rodzice
 • Rady Pedagogiczne
 • Rady Rodziców

Ponadto w ramach realizacji Projektu powstało 5 filmów edukacyjnych oraz materiały edukacyjne dla nauczycieli i rodziców (dostępne tutaj).

W wyniku badań ewaluacyjnych wśród beneficjentów Programu, Szpital otrzymał bardzo pozytywne informacje na temat skuteczności i potrzeby kontynuacji wdrożonych oddziaływań. Nauczyciele biorący udział w programie zwracali uwagę na dużą wartość przedstawianych treści, w szczególności tych, które pozwalały nabyć kompetencje w zakresie stosowania technik radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Dotyczyło to w szczególności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, współpracy z rodzicami, monitorowania zjawiska przemocy i agresji w szkole oraz reagowania w przypadku wystąpienia zachowań suicydalnych wśród członków społeczności szkolnej. Wyraźnym i zauważalnym efektem przeprowadzanych interwencji  była poprawa w zakresie wzajemnego kontaktu i gotowości szkół do zgłaszania własnych trudności. Wskazuje to na zaistnienie bardzo ważnego procesu systemowego, a więc zwiększenia zaufania i stworzenia pewnego rodzaju pomostu pomiędzy systemem edukacji a zewnętrzną instytucją zajmującą się zdrowiem psychicznym. Jest to dowodem na to, że interwencje tego rodzaju mogą wpłynąć nie tylko na zmiany o charakterze indywidualnym, ale także powodować powstawanie i utrzymywanie relacji systemowych, co może być niewątpliwą korzyścią dla obu stron, w szczególności beneficjentów Programu.