Zapraszamy serdecznie do Kina Kijów

w dniu 13 czerwca 2024r. na godz. 09:30
gdzie odbędzie się konferencja

"Szkoła to MY - Wspólnie zadbajmy o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży"

Szczegółowe informacje konferencji

Formularz rejestracyjny

Formularz rejestracyjny

Szczegółowe informacje konferencji

Konferencja podsumowująca realizację III edycji Programu „Ty decydujesz jak reagujesz” – wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w województwie małopolskim.

Ideą przewodnią konferencji jest dzielenie się dobrymi praktykami, pomysłami oraz rozwiązaniami, które realizowane są w szkołach oraz wspierają model edukacji oparty na kształtowaniu pozytywnego klimatu szkoły oraz relacji pomiędzy członkami społeczności szkolnej. Jako organizatorzy i realizatorzy Programu mamy głębokie przekonanie, że szkolne doświadczenia, w tym poczucie przynależności i tożsamości, a także wspieranie indywidualnych potrzeb są ważnym elementem dbałości o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Podejmowane działania, o których usłyszymy wynikają z aktywności nauczycieli, dzieci, rodziców, organizacji pozarządowych i oczywiście samorządu terytorialnego, czego najlepszym przykładem jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego program „Ty decydujesz jak reagujesz”. Tak jak w tytule konferencji – Szkoła to MY, czyli cała społeczność szkolna oraz szeroko pojmowane środowisko, które służą poprawie dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży.

Konferencja składać się będzie z prelekcji prezentujących różne pomysły i realizacje w tym zakresie. W drugiej części spotkania zaprosimy na panel dyskusyjny z ekspertami, podczas którego będzie można również zadawać pytania.

Program „Ty decydujesz jak reagujesz” ma charakter profilaktyczny i skierowany jest przede wszystkich do uczniów szkół podstawowych, a jego celem jest wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży, a poprzez to zmniejszenie ryzyka zachowań suicydalnych w środowisku szkolnym u dzieci i młodzieży.

W ramach Programu prowadzone są szkolenia i warsztaty dla uczniów, nauczycieli oraz spotkania informacyjno-edukacyjne dla Rady Pedagogicznej i rodziców. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów – terapeutów, psychologów, pedagogów.

Kontakt w sprawie konferencji lub Programu pod adresem: tydecydujesz@babinski.pl

 


Więcej informacji na stronach:

www.tydecydujesz.babinski.pl
www.profilaktykawmalopolsce.pl