Odporność psychiczna dzieci i młodzieży

Odporność psychiczna dzieci i młodzieży Jednym z podstawowych elementów będących swoistą ochroną w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych jest odporność psychiczna. Termin ten, będący psychologicznym odpowiednikiem odporności somatycznej, pojawił się w odpowiedzi na obserwację osób, które szybko powracały do równowagi psychicznej po sytuacjach trudnych czy traumatycznych. Tym samym odporność odzwierciedla proces i zasoby do radzenia …

Rekrutacja do Programu

Rekrutacja do programu   W ramach przeprowadzonej rekrutacji wybrano szkoły, w których realizowany będzie Program. Są to: Szkoła Podstawowa nr 31 w Krakowie im. doktora Henryka Jordana Szkoła Podstawowa nr 34 w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Szkoła Podstawowa w Krakowie nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej Szkoła Podstawowa nr 2 w Niepołomicach …