Kampania informacyjna we współpracy z ASP

Kampania informacyjna we współpracy z ASP   W semestrze zimowym studentki i studenci 7 semestru studiów stacjonarnych na zajęciach Projektowania Graficznego pod kierunkiem dr Wojciecha Kapeli, realizowali projekty graficzne kampanii społecznych we współpracy ze Szpitalem Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Efektem tej pracy są m.in. projekty graficzne, które służą akcji informacyjnej Programu „Ty …

Aktywność fizyczna a dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży

Aktywność fizyczna a dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży   Aktywność fizyczna wzmacnia mięśnie i kości, zapobiega przybieraniu na wadze i zmniejsza ryzyko wielu chorób somatycznych. Ma ona także znaczenie dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Większość badań jednoznacznie wskazuje na pozytywny związek pomiędzy aktywnością fizyczną a zdrowiem psychicznym w wieku rozwojowym. Dzieci aktywne fizycznie raportowały …

Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży

Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży   W procesie wychowywania stosunkowo łatwo jest rozpoznać potrzeby biologiczne dziecka. Najczęściej wiemy lub dosyć szybko dowiadujemy się, kiedy dziecko jest głodne, zmęczone, odczuwa dyskomfort fizyczny. Rozpoznajemy potrzeby regulacji rytmu snu-czuwanie oraz dostosowujemy ubiór do panujących warunków pogodowych. Potrzeby psychiczne i emocjonalne dzieci nie są już tak oczywiste. Wysoki poziom …

Rola wsparcia społecznego w rozwoju dzieci i młodzieży

Rola wsparcia społecznego w rozwoju dzieci i młodzieży   Wsparcie społeczne jest istotnym czynnikiem wpływającym na poczucie jakości życia. Niezależnie od temperamentu czy sposobu bycia inni ludzie są dla nas ważnym źródłem poczucia tożsamości, bezpieczeństwa i przynależności, a także podporą w sytuacjach trudnych. W szerokim rozumieniu wsparcie społeczne definiowane jest jako pewien zestaw osobowych oraz …

Wychowanie w profilaktyce agresji u dzieci i młodzieży

Wychowanie w profilaktyce agresji u dzieci i młodzieży   W literaturze przedmiotu odnaleźć można wiele modeli wyjaśniających mechanizm agresji wśród dzieci i młodzieży. Ważnym obszarem zainteresowań badaczy i praktyków jest rola czynników rodzinnych, w szczególności stylów wychowania, w kształtowaniu zachowań agresywnych. Stałe sposoby reagowania w procesie wychowawczym okazały się w sposób pośredni i bezpośredni wpływać …

Pierwsze szkolenia ruszyły

Ruszyły pierwsze szkolenia W październiku przeprowadzone zostały pierwsze szkolenia w ramach Programu W październiku spotkaliśmy się z Radami Pedagogicznymi w szkołach objętych Programem. Przedstawiliśmy założenia naszych działań i planowanych metod interwencji oraz zapozna członków Rady z metodologią wyboru uczniów biorących udział w warsztatach. Celem szkolenia będzie także wybór opiekuna programu spośród nauczycieli danej szkoły.

Odporność psychiczna dzieci i młodzieży

Odporność psychiczna dzieci i młodzieży Jednym z podstawowych elementów będących swoistą ochroną w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych jest odporność psychiczna. Termin ten, będący psychologicznym odpowiednikiem odporności somatycznej, pojawił się w odpowiedzi na obserwację osób, które szybko powracały do równowagi psychicznej po sytuacjach trudnych czy traumatycznych. Tym samym odporność odzwierciedla proces i zasoby do radzenia …

Rekrutacja do Programu

Rekrutacja do programu W ramach przeprowadzonej rekrutacji wybrano szkoły, w których realizowany będzie Program. Są to: Szkoła Podstawowa nr 31 w Krakowie im. doktora Henryka Jordana Szkoła Podstawowa nr 34 w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Szkoła Podstawowa w Krakowie nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej Szkoła Podstawowa nr 2 w Niepołomicach im. …