Rekrutacja do programu

W ramach przeprowadzonej rekrutacji wybrano szkoły, w których realizowany będzie Program. Są to: