TY DECYDUJESZ
JAK REAGUJESZ

Program realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego

O Projekcie

Program jest realizowany na zlecenie Województwa Małopolskiego w wyniku ogłoszonego konkursu zgodnie z Uchwałą nr 1001/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Ty decydujesz jak reagujesz” – Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w latach 2021-2022. Program jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 188.000 zł

Cele Projektu

Zwiększenie poziomu odczuwanego bezpieczeństwa u minimum 10% uczniów szkół objętych programem po jego zakończeniu

Zwiększenie poziomu odczuwanego bezpieczeństwa u minimum 10% nauczycieli szkół objętych programem po jego zakończeniu

Zmniejszenie nasilenia problemów psychicznych u min. 10% dzieci i młodzieży uczestniczących w programie po jego zakończeniu

Planowane działania

0
na realizację projektu
0
Zaangażowanych szkół
0
Publikacje edukacyjne
0
Filmy edukacyjne

W ramach Programu prowadzone będą szkolenia i warsztaty dla uczniów. Szkolenia prowadzone będą przez specjalistów spełniających następujące kryteria: terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży lub pedagog lub psychoterapeuta lub psycholog z przygotowaniem pedagogicznym lub lekarz mający doświadczenie w oddziaływaniach profilaktycznych, socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą.

Warsztaty dla uczniów – zajęcia dla uczniów nakierowane na rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, wzmacnianie zachowań prospołecznych i kompetencji pozytywnych liderów. Treść i forma zajęć zostaną dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Przeprowadzone zostaną osobne warsztaty dla uczniów klas 1-3, 4-6 oraz 7-8.

W ramach Programu prowadzone będą szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz spotkania informacyjno-edukacyjne dla Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Szkolenie dla Rady Pedagogicznej – przeprowadzane na etapie początkowym realizacji projektu w danej szkole. Przedstawienie założeń i planowanych metod interwencji oraz zapozna członków Rady z metodologią wyboru uczniów biorących udział w warsztatach. Celem szkolenia będzie także wybór opiekuna programu spośród nauczycieli danej szkoły.

Założeniem jest praca z uczniami i sytuacjami problemowymi na tle grupy. Ich głównym celem jest przeciwdziałanie zaburzeniom zachowania I emocji oraz propagowanie postaw sprzyjających efektywnemu radzeniu sobie ze stresem. Poruszone zostaną tematy dotyczące samooceny, świadomości emocjonalnej, wrażliwości społecznej, samokontroli, identyfikowania i rozwiązywania problemów. W obu grupach wiekowych warsztaty rozpoczną się zajęciami sprzyjającymi integracji grupy i budowaniu atmosfery współpracy i zaufania.

Partnerzy Projektu "Ty decydujesz jak Reagujesz"

Szkoła Podstawowa
nr 31 w Krakowie im. dr. Henryka Jordana

Bolesława Prusa 18,
30-117 Kraków

Szkoła Podstawowa
nr 34 w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

ul. Urzędnicza 65,
30-074 Kraków

Szkoła Podstawowa w Krakowie
nr 164 im. bł.
Franciszki Siedliskiej

ul. M.B. Wysłouchów 28,
30-611 Kraków

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Niepołomicach im. Króla Kazimierza Wielkiego

ul. 3 Maja 23,
32-005 Niepołomice

Szkoła Podstawowa
im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie

ul. św. Floriana nr 75,
32-051 Krzęcin

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Skawinie
im. Kazimierza Wielkiego

ul. Żwirki i Wigury 17
32-050 Skawina

Materiały do pobrania

Dla rodziców

Dla nauczycieli

Materiały do pobrania

Dla rodziców

Dla nauczycieli

Program realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego